Våre progressive verdier

Ved å lede med progressive verdier gjennom hele virksomheten vår søker vi å oppfylle menneskelige behov og eliminere urettferdighet i våre lokale, nasjonale og internasjonale samfunn.

Vi har et progressivt, ikke-partipolitisk samfunnsoppdrag som søker å oppfylle menneskelige behov og eliminere urettferdighet i våre lokale, nasjonale og internasjonale samfunn ved å integrere disse bekymringene i våre daglige forretningsaktiviteter.

  • Kapitalisme og velstanden den produserer skaper ikke like muligheter for alle. Vi anerkjenner at gapet mellom de rike og de fattige er større enn på noe tidspunkt siden 1920-tallet. Vi streber etter å skape økonomiske muligheter for de som har blitt nektet dem og å fremme nye modeller for økonomisk rettferdighet som er bærekraftige og som kan repliseres.
  • Produksjonen av produkter skaper, per definisjon, avfall. Vi streber etter å minimere vår negative miljøpåvirkning.
  • Dyrking av mat er altfor avhengig av bruken av giftige kjemikalier og andre metoder som ikke er bærekraftige. Vi støtter bærekraftige og trygge metoder for matproduksjon som reduserer miljødegradering, opprettholder produktiviteten i landområdene over tid og støtter den økonomiske levedyktigheten til familiegårder og landlige lokalsamfunn.
  • Vi søker og støtter ikkevoldelige måter å oppnå fred og rettferdighet på. Vi mener at myndighetsressurser brukes mer produktivt til å oppfylle menneskelige behov enn til å bygge og opprettholde våpensystemer.