LHBTQ+-rettigheter

Ben & Jerry’s har en lang og stolt historie med å støtte LHBTQ+-fellesskapet i kampen for rettferdighet. Denne forpliktelsen er grunnfestet i kjerneverdiene til selskapet vårt, som inkluderer en dyp respekt for alle mennesker og en urokkelig tro på at alle fortjener fullstendige og like borgerrettigheter.

Vi feiret alle sammen i 2015 da Høyesterett anerkjente ekteskapslikhet som en nasjonal rettighet. Det var en seier som mange kjempet for i mer enn fire tiår, en seier som for ikke så lenge siden så ut som alt annet enn sikker. Vi har alltid ment at når kjærligheten vinner, vinner vi alle.

Selv om avgjørelsen om ekteskapslikhet var banebrytende, var det ikke slutten på reisen for LHBTQ+-likhet. LHBTQ+-amerikanere står fortsatt overfor økt diskriminering når det gjelder boliger, utdanning, helseomsorg og ytterligere saker. I 2020 dømte Høyesterett at LHBTQ+-ansatte er beskyttet fra diskriminering, men fellesskapet—og transpersoner spesifikt—er fortsatt truet. Og statistikkene rundt vold basert på seksuell legning eller kjønnsidentitet er skremmende og tankevekkende. Så vi henger ikke fra oss de regnbuefargede aktivisthattene våre ennå, og det bør ikke du heller. Det er mer jobb som må gjøres for å sikre trygghet og likhet for alle, uansett hvem de er eller hvem de elsker.

Gjør noe

Med rekordstøtte for LHBTQ+-rettigheter på tvers av USA, har det aldri vært et bedre tidspunkt for å presse frem full likestilling.

Støtt lovgivning for å få slutt på diskriminering, slik som Equality Act.

Støtt menneskerettighetskampanjenes initiativer for likhet.

Sett i gang samtaler, skriv under på underskriftskampanjer og vis støtten din.