Hvis den er smeltet, er den ødelagt

Konsensusen i det globale vitenskapelige fellesskapet kunne ikke være klarere: Vår verden ser allerede de ødeleggende effektene av klimaendring og tiden løper ut for å handle for å unngå enda mer katastrofale konsekvenser.

Klimaendring handler om rettferdighet

Enten det er tørke og ødeleggende skogbranner eller økende hastighet på stigningen i havnivå og sterkere orkaner, de virkelige ofrene for en stadig varmere planet er ikke bare isbjørner og isbreer, men mennesker.

Effektene av klimaendring rammer imidlertid ikke likt. Den onde ironien i klimakrisen er at mennesker i utviklingsland — de med minst råd til å tilpasse seg — vil betale mest for 200 år med industrialisering og forurensing fra industrilandene. Dette er virkelig en klimarettferdighetssak.

Men det finnes gode nyheter

Selv om vi vet at det er kort tid til å handle, er de gode nyhetene av vi vet hva vi må gjøre, og vi har teknologien til å gjøre det. Med fornybare energikilder som vind og solkraft, forbedringer i energieffektivitet i hjem og på kontorer, elektriske kjøretøy og ladeinfrastruktur samt et regenerativt landbruk som kan fange opp drivhusgassforurensing, har vi alle verktøyene vi trenger for å sette i gang.

Vi har også en global bevegelse ledet av unge mennesker som er lei av å vente på at de voksne skal gå til aksjon. De har inspirert millioner av mennesker, på alle kontinenter, til å kreve endring.

IPCC har sagt at å unngå de verste effektene av klimaendring og holde oppvarming under 1,5 ºC, vil “kreve rask, langtrekkende og enestående endringer i alle aspekter av samfunnet.” Selv om dette kan virke overveldende, er det også en mulighet til å skape fremtidens ren-energi økonomi.

Spesifikt må vi:

 • Sette en pris på karbon
 • Redusere karbonutslipp (som betyr å redusere fossilt brensel) med minst 45 % innen 2030
 • Gå over til 100 % fornybar energi innen 2050
 • Slutte fullstendig å bruke kull
 • Etterlate fossilt brensel i bakken
 • Frigjøre oss fullstendig fra fossilt brensel-industrien
 • Stoppe med avskoging av gamle tropiske skoger
 • Sikre støtte for utviklingslands reduksjon og tilpasning
 • Iverksette regenerative fremgangsmåter som gjør landbruk om fra en kilde til drivhusgassutslipp til et lagringssted for karbon

Hva betyr det for Ben & Jerry’s?

Vi forstår at drivhusgassfotavtrykket fra produksjon av iskrem er betydelig. Hver halvliter med iskrem vi lager produserer omtrent 1,5 kg med drivhusgasser. Vi har jobbet hardt gjennom årene for å redusere utslippene våre på alle nivåer av forsyningskjeden vår, men det er mye mer jobb igjen å gjøre.

Klimastrategien vår er en innsats over lang tid. I 2018 fikk vi klimamålene våre godkjent av Science Based Targets Initiative (SBTi). SBTi hjelper selskaper å sette mål på linje med den nyeste klimavitenskapen, slik at vi som et forretningsfellesskap kan gjøre vår del i å holde oppvarming godt under 1,5 ºC. Våre vitenskapsbaserte mål inkluderer:

 • 100 % fornybar energi innen 2025
 • 40 % intensitetsreduksjon i drivhusgasser innen 2025
 • 80 % intensitetsreduksjon i drivhusgasser innen 2050

For å finne ut hvordan vi gjør, sjekk ut vår siste Social and Environmental Assessment Report (SEAR).

Vennene våre

 • Avaaz er en global bevegelse på nett for å bringe menneskedrevet politikk til beslutningstakere overalt.

 • The Climate Reality Project er en veldedig organisasjon som er fokusert på utdanning innen klimaendring og å fremme ren strøm. De oppmuntrer borgere til å bli smarte, bli høylytte og bli aktive for å påvirke endring.

 • 350.org er en klimaendringsbevegelse som organiserer, styrker og informerer borgere i 188 land for å legge press på lederne sine om å gripe fatt i klimaendring og kutte utslipp. Navnet kommer fra målet om å redusere atmosfærens CO2 nivåer fra nåværende 400 deler per million til under 350 deler per million.

 • BICEP er en talsmannskoalisjon av virksomheter som har forpliktet seg til å jobbe med politiske beslutningstakere for å få gjennom meningsfull lovgivning om energi og klima som vil muliggjøre en rask overgang til en lavkarbonøkonomi for det 21. århundret, som vil skape nye jobber og stimulere økonomisk vekst mens den stabiliserer det skjøre klimaet til planeten vår.