Skip to main content

If It's Melted It's Ruined
Globe outline Sun blazing

Global oppvarming. Klimaendring. Klimarettferdighet.
Hva betyr det egentlig?

Vi lever i en verden der effektene av klimaendringene blir stadig tydeligere. Smeltende polis og ukontrollerte skogbranner gjør det umulig å nekte for at menneskeskapt karbonforurensning påvirker den skjøre planeten vår. De vitenskapelige bevisene er på plass. Global oppvarming er en realitet, og påvirker allerede samfunn over hele verden. Spørsmålet nå er, «Hva vi gjør med det?»

Read More 

Effektene på planeten vår og oss som bor der:

For hvert år som går ser vi endringer i nedbørsmønstrene, inkludert mer intense regnstormer i hele verden, dramatiske endringer i Arktis, endringer i vekstsesongene for jordbruket, stigende havnivå og forsuring av havet. De økologiske og sosiale konsekvensene av noen av disse klimaendringene kommer til å være dramatiske. En av de verste sidene ved klimaendringene er at mennesker i utviklingsland, som har minst ressurser til å løse problemene som er knyttet til klimaendringer, er de som vil lide mest på grunn av 200 år med industri og forurensing i rike land. Dette dreier seg virkelig om klimarettferdighet.

 

Løsninger:

Nå haster det mer enn noen sinne at vi tar grep for å redusere de globale utslippene av drivhusgasser dramatisk. Dette må gjøres på en måte som fordeler byrdene og risikoene ved klimaendringer på en rettferdig måte mellom alle landene i verden. Til syvende og sist må vi bryte forbindelsen mellom økonomisk vekst og utvikling og overforbruk av naturressurser.

Det finnes ingen lette løsninger på problemene med klimaendringer, men vi vet hva vi må gjøre. Vi må

  • bevege oss bort fra fossilt brennstoff.
  • øke bruken av fornybare energikilder.
  • sette en prislapp på karbonutslipp.
  • samarbeide med utviklingsland for å investere i fornybar energi.

Hva innebærer dette for Ben & Jerry’s?

Ben & Jerry's har kjempet for klimarettferdighet i mange år, og har jobbet med å finne måter å redusere miljøpåvirkningen til forretningsdriften vår på. I 2002 startet vi et karbonprogram for produksjonsanleggene våre i Vermont. I 2007 gjennomførte vi vår første global oppvarming-kampanje, i samarbeid med Dave Matthews Band. Vi investerte tidlig og ofte i effektivisering i produksjonsanlegg, forsyningskjeder og Scoop Shops for å øke energieffektiviteten og minske karbonavtrykket vårt.

Read More 

Alle bedrifter har drivhusgassutslipp i forbindelse med sin virksomhet, og Ben & Jerry’s er intet unntak. Vi er avhengige av landbruk for å skaffe de viktigste ingrediensene våre, spesielt melkeprodukter. I tillegg har du produksjonen av produktene våre, lastebiler for å transportere ferdige produkter, og frysere til å lagre produktene våre. Vi kjenner karbonavtrykket vårt, og arbeider i hele vår virksomhet med å redusere det. Vi samarbeider med bøndene våre for å redusere utslippene av metan fra gårdene, vi ledet arbeidet mot å bytte til renere, grønnere frysere i USA, og bygget The Chunkinator, som bidrar til å generere strøm fra biprodukter fra isproduksjonen, i fabrikken vår i Nederland.  Vi er også smertelig klar over at vi likevel ikke har gjort nok, og at vi må jobbe enda hardere. Vi fortsetter å gjøre fremgang, og rapporterer dette hvert år i vår Social and Environmental Assessment (SEAR) Report. Les mer om hva vi gjør for å redusere karbonavtrykket vårt, og om planen vår for å nå målet om å bruke 100 % ren energi i alle anleggene våre i USA innen 2020.

 
 
 
Ofte stilte spørsmål
Back To Top