Her hos Ben & Jerry’s bryr vi oss om iskremen fra ku til kremmerhus. Og det betyr å ta vare på velværet til melkeproduksjonsbøndene våre, gårdsarbeidere, kuer og miljøet. Når alt kommer til alt kan du ikke lage iskrem uten meieriprodukter, og du kan ikke lage Ben & Jerry’s uten å gi det lille ekstra.

Gjennom programmet Omsorgsfulle fjøs samarbeider vi primært med gårdbrukere i hjemstaten vår, Vermont, samt i Nederland, Tyskland og Storbritannia, for å støtte dem i å forbedre landbrukspraksisen deres. Målet vårt? Bønder og gårdsarbeidere som trives, sunne kuer og å gjøre det rette for miljøet.

Vi støtter bønder og gårdsarbeidere

Å støtte bønder er en sentral målsetning for Omsorgsfulle fjøs. Vi er stolte av å være den aller første meieriproduktkjøperen som tok i bruk Milk with Dignity-programmet, en uavhengig gårdsarbeiderdrevet menneskerettighetsstandard for arbeidsforhold på melkegårder, på gårder i nord-østlige USA. Og når bønder deltar i Caring Dairy- og Milk with Dignity-programmene betaler vi dem ekstra, så det er en vinn-vinn for alle.

Holde buskapen sunn

Vi står i spissen for en meieriproduktstandard med Global Animal Partnership (GAP), som vurderer kuene på hver gård for å sikre at de er sunne og blir tatt godt vare på. Hver gård i det amerikanske Caring Dairy-programmet må oppfylle uavhengige, bransjeledende tredjepartsstandarder for å sikre velværet til buskapen.

Fremme miljømessig forvalterskap

Å ta vare på miljøet er en annen viktig del av Caring Dairy-programmet. Programmet hjelper bønder med å implementere regenerativ landbrukspraksis — en tilnærming til gårdsbruk som bygger sunne økosystemer. Faktisk var vi ett av de første meieriproduktprogrammene som innlemmet bærekraft i standardene våre og vi tar det enda lenger nå, ved å fremme regenerativt landbruk. Her i USA jobber vi med landbruksforskere på University of Vermont og andre lokale universiteter, sammen med våre Caring Dairy-bønder for å gjøre målbar progresjon i å bygge jordhelse, noe som er kritisk for vannkvalitet og biologisk mangfold.

Sjekk ut våre Caring Dairy-standarder