Ben & Jerry’s forpliktelse til sporbar kakao

Hos Ben & Jerry’s har vi forpliktet oss til å lage den best mulige iskremen på best mulig måte. Og én av våre viktigste ingredienser er kakao, stjernen i noen av våre mest populære smaker. Som du kan forestille deg, bruker vi ganske mye av det. Over de siste årene har vi jobbet intenst mot en mer rettferdig fremtid for kakaobøndene i nettverket vårt, gjennom vårt partnerskap med Fairtrade og vår Living Income Accelerator. Og nå tar vi det neste store steget ved å slå oss sammen med Tony’s Chocolonely’s Open Chain for å fremme målsetningen om å få en slutt på moderne slaveri i sjokoladeindustrien, mens vi fortsetter å hjelpe bønder på ferden mot en inntekt det går an å leve av. 

Kakaobønnene i de helt nye Chocolatey Love A-Fair-godbitene er innkjøpt gjennom Tony’s Open Chain, som hjelper selskaper med å iverksette tiltak for å få slutt på moderne slaveri og barnearbeid i sjokoladeindustrien. Ved å ta i bruk Open Chains fem prinsipper for innkjøp, tar selskaper ansvar for å sikre en åpen og sporbar forsyningskjede og betaler en høyere pris for å ta tak i fattigdommen som er rotårsaken til sosial urettferdighet for kakaobønder.   

Ben & Jerry’s betaler allerede bønder beste pris for kakaobønnene deres gjennom et pågående partnerskap med Fairtrade, og styrker dette ytterligere ved å betale “Living Income”-priser. Som del av Open Chain vil Ben & Jerry’s nå også forplikte seg til Tony's fem prinsipper for innkjøp, som betyr at vi vil betale en ekstra høy pris for å ytterligere støtte partner-kollektiver på Elfenbenskysten. Ved å bli med i Open Chain, gjør det oss også til det første iskremselskapet som kjøper inn sporbar kakao via forsyningsnettverket til Open Chain. 

Vi gleder oss til å starte reisen mot segregert sporbar kakao over de neste årene.  

Ulikheter i kakaogårdsbruk

Hvorfor så sterkt fokus på kakao? Bortsett fra det faktum at det er en viktig ingrediens i smakene våre, står sjokoladeindustrien overfor et antall unike utfordringer som gjør det spesifikt vanskelig for bønder å blomstre. Akkurat nå er det 30 000 tilfeller av moderne slaveri og 1,56 millioner tilfeller av barnearbeid i sjokoladeindustrien i Ghana og på Elfenbenskysten. Det er derfor vi forplikter oss til Open Chain, et initiativ som hjelper selskaper med få slutt på moderne slaveri og ulovlig barnearbeid i sjokoladeindustrien ved å takle rotårsaken: fattigdom. 

Sjokoladeindustrien domineres av et lite antall store selskaper som drar nytte av å holde kakaopriser så lave som mulig, uansett hvilken kostnad det gir kakaobønder. 60 % av verdens kakao kommer fra bare to land: Ghana og Elfenbenskysten. Dette betyr at mye av utnyttelsen i sjokoladeindustrien — moderne slaveri og ulovlig barnearbeid — er konsentrert der. Bønder har ofte avlinger på små landområder, tjener bare 0,78 USD per dag fra avlingene sine. Det er godt under den inntekten på 2,16 USD til 2,49 USD per person som er nødvendig for å overleve i Ghana og på Elfenbenskysten. Det betyr at bønder blir tvunget inn i en fattigdomssyklus som direkte forårsaker moderne slaveri og ulovlig barnearbeid i sjokoladeindustrien.  

Hva er løsningen? Det starter med å betale bønder rettferdige priser for avlingen deres. Det begynner å bryte fattigdomssyklusen og skaper, sammen med støtte for produktivitet og veiledning, grunnlaget for bedre drift av gårdsbrukene og dermed til bedre inntekter.

Open Chain

Vi gleder oss over samarbeidet med Tony’s Chocolonely og deres målsetning om å få slutt på moderne slaveri i sjokoladeindustrien! Vi har forpliktet oss til å endre leverandørstrategien vår for kakao til Open Chain-arbeidsmåten, slik at kakaobønnene våre kan spores og kjøpes inn på ansvarlig ved hjelp av Open Chains fem prinsipper for innkjøp: 

  1. Overgang til fullt sporbare kakaobønner.   
  2. Betale en ekstra høyere pris for kakaobønnene deres, og gjøre bønder i stand til å få en inntekt det går an å leve av.   
  3. Fremme sterke kollektiver for å profesjonalisere og gjøre arbeidet med kakaodyrking trygt og bærekraftig. Samlet betyr dette at bønder står sterkt og styrkes til å strukturelt endre ulikhet i verdikjeden.   
  4. Engasjere oss i langtidsforpliktelser som gir bøndene inntektssikkerhet og muligheten til å investere i virksomhetene sine.   
  5. Lære opp bønder til å forbedre kakaoproduktiviteten og -kvaliteten sin og forbedre landbrukskunnskapen deres om relevante avlinger. 

Fairtrade

Vi har lenge forpliktet oss til å kjøpe inn Fairtrade-sertifisert kakao, sukker, vanilje, bananer og kaffe for alle smakene våre. Når du ser Fairtrade-logoen på halvliterene våre vet du at småbøndene som produserte de ingrediensene mottok en Fairtrade-bonus på toppen av den vanlige kjøpsprisen for avlingen sin. Og mens vi går over til Open Chain-arbeidsmåten, er vi fortsatt forpliktet til Fairtrade.

Living Income Accelerator

I tillegg til å være Fairtrade-sertifisert, samarbeider vi med partnerne våre hos Fairtrade for å jobbe mot å sikre at ingrediensprodusentene våre kan ha en inntekt de kan leve av og leve fulle, verdige liv. Vi bruker et prosjektbasert initiativ vi kaller Living Income Accelerator.  I 2020 ble vi det første iskremselskapet som betalte en pris basert på levedyktig inntekt for kakaoen vi brukte i grunnblandingen vår for sjokoladeiskrem. Dette betyr at vi betaler bønder et ekstra beløp i tillegg til Fairtrade-prissettingen for å ligge nærmere en levedyktig inntekt — penger som bønder kan bruke til å investere i gårdsdriften sin og husholdningsbehovene sine.

Bunnlinjen

Hos Ben & Jerry’s bruker vi det vi kaller en koblet velstandsforretningsmodell, noe som betyr at vi mener at alle som har en hånd i å lage smakene våre bør tjene på sitt forhold til oss, ettersom vi streber etter å gjøre “rettferdighet” til vår første ingrediens. Vi gleder oss over å legge en åpen forsyningskjede til de mange måtene vi virkeliggjør denne modellen i virksomheten vår i arbeidet med å få slutt på moderne slaveri og ulovlig barnearbeid i sjokoladeindustrien!