Ben & Jerry’s har alltid ment at iskrem kan forandre verden.  Og selv om det er sant at iskrem gir mennesker et smil om munnen og bringer mennesker sammen, kan vi ikke ignorere påvirkningen emballasjen vår har på miljøet. 

Vi er på en reise for å redusere bruken vår av ikke-komposterbar petroleumsbasert plast, noe som betyr et fortsatt fokus på og bruk av papirbaserte produkter.  I likhet med plast er skogen uløselig knyttet til tre ting vi bryr oss svært mye om: miljøets helse, sosial rettferdighet og klimaendring. Vi ser et presserende behov for – og er fullstendig bestemt på – å beskytte verdens skoger.  Vi har allerede startet denne ansvarlige reisen. Vi har brukt FSC-sertifisert fiber i halvliterne våre siden 2009, men vi vil forbedre oss ytterligere på dette området.  Vi har innledet arbeid med Canopy og deres Pack4Good-initiativ siden de anerkjenner den kritiske verdien av skoger for biologisk mangfold, klima og tradisjonelle lokalsamfunn. 

Som en del av dette initiativet jobber vi, sammen med Canopy i tillegg til innkjøpspartnerne våre, for å sikre at råvarene våre ikke kommer fra tremasse fra eldgamle og truede skogeri gjennom hele forsyningskjeden vår. Vi støtter også utviklingen av innovative behandlingsteknikker og fiberkilder som reduserer miljømessige og sosiale effekter, som for eksempel sirkulære distribusjonssystemer, lukket-sløyfe-teknologi, landbruksavfallii og resirkulerte fibre. 

Vi oppmuntrer også forretningspartnerne våre til å ta disse innovative alternative fibrene med lavere miljømessig effekt til kommersiell skala i de kommende årene.  Vi har forpliktet oss til å komme til et punkt der vi bruker Next Generationiii-fibre som førstevalget vårt i design og leverandørstrategi. 

Som en støttende partner av Canopy’s Pack4Good Initiative vil vi: 

 • Prioritere innovativ emballasjedesign og gjenbrukssystemer for å redusere helhetlige materialbehov 
 • Gi preferanse til papirbasert emballasje med høyt resirkulert innhold, spesifikt fra forbrukeravfall, der den oppfyller våre tekniske krav for et iskremtilbud av kvalitet
 • Jobbe hardnakket med partnerne våre, innovative selskaper og Canopy for å utvide tilgjengeligheten, utviklingen og bruken av neste generasjons fiberløsninger, med et fokus på landbruksavfall og brukt, resirkulert innhold 
 • Kreve at all papirbasert emballasje vi kjøper med ny trefiber kommer fra ansvarlig forvaltede skoger, med en preferanse for skoger sertifisert etter Forest Stewardship Council (FSC)-sertifiseringssystemet 
 • Vurdere vår eksisterende bruk av papirbasert emballasje, og selv om vi ikke tror at vi kjøper inn kontroversielt papir, sikre at vi har eliminert fiberleveranser fra eldgamle og truede skoger så som: Canadiske og russiske urskoger, kystregnskoger, tropiske skoger og torvmarker i Indonesia, Amazonas og Vest-Afrika innen slutten av 2023 og jobbe med Canopy og leverandørene våre for å støtte samarbeidende og visjonære løsninger som beskytter disse skogene.  
 • Utføre ytterligere due diligence og eliminere alle innkjøp fra:
  • Selskaper som ulovlig henter tømmer fra skoger
  • Treplantasjer etablert etter 1994 gjennom konvertering eller forenkling av naturlige skoger
  • Områder som driver hugst som krenker urinnvåneres/stammers/innfødtes og lokalsamfunnsrettigheter, inkludert retten til å gi eller holde tilbake sitt frie, tidligere og informerte samtykke 
 • Skulle vi finne ut at noen av våre emballasjefibre blir hentet fra eldgamle og truede skoger, vil vi engasjere våre forretningspartnere i å endre praksis og/eller re-evaluere vårt forhold med dem

i Eldgamle og truede skoger defineres som intakt skoglandskapsmosaikk, naturlig sjeldne skogtyper, skogtyper som har blitt gjort sjeldne på grunn av menneskelig aktivitet, og/eller andre skoger som er økologisk kritiske for beskyttelsen av biologisk mangfold. Økologiske komponenter av truede skoger er: Intakte skoglandskaper, restskog og restaureringskjerner, landskapstilknytning, sjeldne skogtyper, skoger med høyt antall av forskjellige arter, skoger som inneholder store konsentrasjoner av sjeldne og truede arter, skoger med høy endemisme, kjernehabitater for viktige arter, skoger som har sjeldne økologiske og evolusjonære fenomen. Som et startpunkt for å lokalisere eldgamle og truede skoger geografisk, kan kart over High Conservation Value Forests (HCFV), som definert av Forest Stewardship Council (FSC) og over intakte skoglandskaper (FL), brukes og sammenstilles med kart over andre viktige økologiske verdier som habitatområdet til viktige truede arter og skoger som inneholder høye konsentrasjoner av bundet karbon og som er store karbonlager. (Wye River Coalition’s Endangered Forests: High Conservation Value Forests Protection – Guidance for Corporate Commitments. Denne har blitt gjennomgått av konserveringsgrupper, bedrifter og forskere så som dr. Jim Strittholt, president og administrerende direktør i Conservation Biology Institute, og har blitt tatt i bruk av bedrifter for deres retningslinjer for bruk av skog). Viktige truede skoger globalt er de canadiske og russiske urskogene, kystregnskoger i Britisk Columbia, Alaska og Chile, tropiske skoger og torvmarker i Indonesia, Amazonas og Vest-Afrika. Eldgamle og truede skoger er kartlagt i ForestMapper og ytterligere definert i A Quick Guide to Ancient and Endangered Forests filtype: PDF (1,3 MB).

ii Landbruksavfall er rester fra matproduksjon eller andre prosesser. Når vi bruker dem, maksimeres fiberens livssyklus. Fibre som brukes til papirprodukter inkluderer kornstrå som hvetestrå, risstrå, linfrøstrå, sukkerrørbagasse og rugfrøgresstrå. Der LCA (livssyklusanalyse) viser miljømessige fordeler og at konvertering av skogområder til formålsrettede avlinger ikke er et problem, kan jute også inkluderes her. (Landbruksavfall er ikke fra formålsrettede avlinger som erstatter skogholt eller matavlinger.)

iii Next Generation (Next Gen)-løsninger inkluderer papiremballasje laget med resirkulerte og/eller alternative fibre (f.eks. landbruksavfall) og stoffer laget med alternative cellulosekilder så som resirkulert bomullstekstil. De bruker i gjennomsnitt 70 % mindre energi og 90 % mindre vann, reduserer utslipp fra skogbruk og brenning av åkre, og forurenser mindre enn konvensjonell tremasse.

*Disse retningslinjene er på linje med moderselskapet Unilevers retningslinjer for mennesker og natur, som er basert på prinsippene om Ingen avskoging, ingen bygging på torv og ingen utnyttelse av mennesker og lokalsamfunn.