Avfall skaper watt!

Produksjonen av produkter skaper, per definisjon, avfall. Og iskremproduksjon skaper hver dag avfall som er for intenst til å kunne sendes til det lokale anlegget for behandling av avløpsvann. I stedet sender våre iskremfabrikker i Vermont det tilbake til regionale anaerobiske nedbrytingsanlegg der det går inn i en råtnetank sammen med annet avfall fra gårdsbruk—og genererer fornybar energi.

Produksjonsfabrikkene våre forplikter seg til å måle og redusere sin miljøpåvirkning innen fire ytelsesområder: vann, solid avfall, energi og CO2-utslipp.