Nøkkelbegreper rundt flyktningkrisen, forklart

6. februar 2017

 

BNJ0012-0741_779x400.jpg

Grunnleggende terminologi rundt flyktningsituasjonen

Vi vet alle det meste om å lukke og spesielt åpne en boks med iskrem, men vi har lyst til å bruke litt tid på å dekode et mer komplekst, og langt viktigere problem.

For å forstå flyktningkrisen er det viktig å kjenne til nøkkelbegrepene – så la oss starte der. Vi vil ta for oss noen ord som har blitt ganske vanlige, men vi forstår at det ikke er spesielt kult å være den i gjengen som må spørre hva de betyr. Ingen grunn til panikk, vi hjelper deg! Vi forklarer deg disse begrepene og hvorfor de er viktige:

 

La oss starte enkelt

 

Flyktning

Det grunnleggende: FNs høykommissær for flyktninger definerer en flyktning som ‘en person som flykter fra væpnet konflikt eller forfølgelse’. Flyktninger er anerkjent og beskyttet under internasjonal lov, siden livet deres står i fare hvis de returnerer til hjemlandet.

Hvorfor det er viktig: I henhold til de nyeste tallene finnes det hele 21,3 millioner flyktninger verden over. Det er én flyktning for hver 350. person på jorda!

 

Flyktningleir

Det grunnleggende: Flyktningleirer er midlertidige tilfluktssteder bygget for å ta imot flyktninger, migranter og asylsøkere.

Hvorfor det er viktig: Selv om de i utgangspunktet er midlertidige, har mange leire eksistert så lenge at de har blitt hele selvstyrte byer. Kakuma-leiren i Kenya huser nær 185 000 mennesker, på linje med Knoxville, Tennessee, og et så høyt antall gjør styring og ledelse svært viktig.

 

Internt fordreven person (IDP)

Det grunnleggende: En internt fordreven person er i hovedsak en flyktning i eget land. De flykter gjerne av de samme grunnene, men fordi de fortsatt er i sitt eget land mangler de flyktningstatus.

Hvorfor det er viktig: Mangelen på flyktningstatus og tilhørende støtte og rettsvern betyr at de er blant de mest marginaliserte og sårbare menneskene i verden. Av verdens 65,3 millioner personer som er fordrevet med makt, er 60 % internt fordrevne personer. Syria alene hadde 6,6 millioner internt fordrevne personer i 2015, og FNs høykommissær for flyktninger forutsier at antallet vil øke til så mye som 8,7 millioner dette året.

Avanserte begreper

 

Asylsøker

Det grunnleggende: ‘Asyl’ er den rettslige beskyttelsen som gis til en person som flykter fra sitt hjemland og med rette frykter forfølgelse på grunn av rase, religion, nasjonalitet eller politisk tilhørighet. Med andre ord, en vordende flyktning, som venter på flyktningstatus og beskyttelse.

Hvorfor det er viktig: Akkurat nå er det flere asylsøkere enn på noe annet tidspunkt i historien, og deres rettigheter er svært viktige. EU mottok over 1,3 milioner søknader fra asylsøkere bare i 2015! Ikke alle asylsøkere blir til slutt klassifisert som flyktninger av forskjellige grunner.

 

Uoffisielle flyktningleirer

Det grunnleggende: Dette er flyktningleirer som ikke er offisielle, men som det tillates å forme. Mens offisielle flyktningleirer bygges og administreres av myndighetene, FN, ICRC, eller andre organisasjoner, eksisterer uoffisielle flyktningleirer i en juridisk gråsone.

Hvorfor det er viktig: På grunn av manglende offisiell status, må innbyggerne i offisielle flyktningleirer i stor grad klare seg selv. Dette fører, ikke overraskende, til noen problemer. Situasjonen toppet seg i oktober i beryktede Calais Jungle – kanskje verdens mest kjente eksempel – da leiren ble ryddet vekk av franske myndigheter, noe som resulterte i at mange ble hjemløse.

 

Refoulement

Det grunnleggende: Dette er utvisning av mennesker som har rett på flyktningstatus. Når vi tar i betraktning den iboende forpliktelsen som ligger i definisjonen av en flyktning, blir det ikke verre enn dette. Begrepet kommer fra det franske verbet refouler, som betyr ‘å tvinge tilbake’.

Hvorfor det er viktig: Selv om det finnes regler som forbyr tilbakesending av flyktninger, gjelder ikke disse reglene for asylsøkere. Dette betyr at myndighetene kan tvinge de som søker asyl til å reise tilbake til farlige forhold i hjemlandet de flyktet fra.

 

Dette fullfører vårt lille intensivkurs i terminologi rundt flyktningsituasjonen. Nå som er du er helt med på notene med all sjargongen, kan du lære mer og bli med i kampen for menneskerettigheter her!

Les mer og bli med i kampen for menneskerettigheter her!